Curs per Oposicions a Guàrdia Civil

Si vols aconseguir una plaça de Guàrdia Civil a aulaMestre t'oferim la possibilitat preparar-te totes les proves teòriques, psicotècniques i físiques.

El curs de preparació t'ofereix tot el temari actualitzat, informació sobre el procés selectiu, classes presencials, professorat amb experiència en el sector, calendari informatiu de les diferents convocatòries. També adaptem el curs en funció dels requisits que es demanen a la convocatòria, ja que al ser una oposició de caràcter local els requisits d'accés o bé el temari poden variar.

A aulaMestre et donem totes les facilitats per a que puguis preparar-te les oposicions adaptant-nos al màxim a les teves necessitats.

Requisits:
  • Nacionalitat espanyola
  • Tenir complerts 18 anys i no haver complit ni complir els 41 dins l'any en què es publiqui la Resolució per la qual es convoquen les Proves Selectives
  • Estar en possessió o en condicions d'obtenir-lo, abans que finalitzi la plaça d'admissió d'instàncies, el títol de Graduat en Educació Secundària o titulació equivalent o superior; o bé d'acreditar la prova d'accés a la Formació Professional.
  • Alçària mínima de 1.65 m dels homes i 1,60 m les dones.
  • No estar privat dels Drets civils.
  • Acreditar bona conducta ciutadana, d'acord amb el que estableix la Llei 68/1980, d'1 de desembre, sobre expedicions de certificació i informes sobre expedicions de certificacions i informes sobre conducta ciutadana.
  • No tenir antecedents penals.
  • No haver Estat separació mitjançant Expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques.
  • Compromís de portar armes i, si escau, arribar a utilitzar-les.
  • Estar en possessió del permís de conducció classe B, o en condicions d'obtenir-lo en la plaça de presentació de sol·licitud.

Informa't gratuïtament i sense compromís!

Convocatòries:
Curs Relacionat Convocant Lloc Vacants Data
Guàrdia Civil Ministeri de Defensa Espanya 1.327 places 16/08/2023
Guàrdia Civil Ministeri de Defensa Espanya 827 places 28/07/2022